Jakter på sandbanditter

Politiet i Sogn og Hordaland jakter nå på tyver som står bak nærmere 30 bilinnbrudd. Kjeltringene legger igjen finkornet sand i setene