Anker dommen mot homøopaten

Påtalemyndigheten slår seg ikke til ro med at homøopat Atle Johan Løvaas fikk 20.000 kroner i bot, og anker nå dommen.