Omkampene skal stanses

300 underskrifter er alt som skal til for å reise en sak i bystyret. Nå skal nyordningen strammes inn.