Vonde minner kom tilbake med rasulykken

Som 10-åring ble Jan Terje Skutlaberg tatt av skred og lå ti timer under snømassene. Etter rasulykken ved Vatnahalsen kom minnene tilbake.