Kjemper mot veiløsning

Ole A. Lindangers 19 år gamle husdrøm kan få nye år på ørkenvandring dersom velforeningens protester blir tatt til følge.