• DELER av pizza-lasta blei liggande i vasskanten i Jølstravatnet.<p/>FOTO: ODDLEIV APNESETH

Pizza-trailer utfor vegen

Eit vogntog lasta med Grandiosa-pizza frå Stranda køyrde i ettermiddag utfor vegen i Jølster. Sjåføren greidde å ta seg ut av førarhuset på eiga hand.