Full alarm på Mongstad

Rundt ti millioner kroner forsvant i flammer da Statoil-raffineriet på Mongstad ble rammet av strømbruddet. Svart røyk veltet ut av anlegget.