Eriksen forsvarte støtten til dørfabrikken i Årdal

Stortingets kontrollkomité kommer etter alt å dømme bare med mild kritikk av næringsminister av Odd Eriksen (Ap) for den statlige støtten til en dørfabrikk i Årdal.