- Blir flytta til Stavanger

Gaia-aksjonær Bjørn Smeby trur ikkje på Folke Hermansens lovnader: - Eit fusjonert HSD/Gaia/Stavangerske vil bli flytta til Stavanger bit for bit.