Krever plan mot helgevold

Bergen må få en tiltaksplan mot rusrelatert gatevold, mener Kjersti Toppe (SP). Hun ber bystyret pålegge byrådet å legge frem en slik sak i løpet av høsten.