Leteaksjon etter tyskere på fisketur

Hovedredningssentralen på Sola er koplet inn i letingen etter tre tyske turister som er meldt savnet på Bjørnefjorden.