Vokser opp med anleggstrafikk

Det skall bygges 80 nye boliger på Maggevarden i Fjell kommune. Naboene får seks år med anleggstrafikk gjennom boligomrpdet.