Godt å bo i Bergen

Bergen tilbyr god livskvalitet. Ellers har ikke byen noen klare fortrinn, sammenliknet med de andre storbyene i Norge.