Departementet ber om <p/>at sikkerheten i HSD sjekkes