Møter Hydro innan to veker

Næringsminister Ansgar Gabrielsen(biletet) er budd på å drøfte alle krav Hydro stiller for å modernisere aluminiumverka på Vestlandet.