Blei nekta kiste til dødfødt barn

Gravferdsbyrået i Eid nekta å gje eit foreldrepar kiste til deira dødfødde barn. Grunnen var at dei fortvila foreldra først hadde gått til konkurrenten.