• OPP OG NED: Jonathan Andrew Scott Nilsen og Vilde Marie Holst Lunde henger seg i tauene for å få klokkene i tårnet til å ringe. Tauet til Tran Thien Kim er alt på vei oppover igjen.<p/>FOTO: SINDRE HAUGLAND

Klokkeringing mest populært

St. Paul skole er en av de få skolene i landet der elevene går til skolemesse hver uke. De hjelper også til med å arrangere dem selv.