Kokevarsel etter funn av E. coli-bakterier på Bømlo

Tusenvis av husstander må koke drikkevannet etter at det er påvist E. coli-bakterier på Bømlo.

Publisert:

– Vi har fått resultater på vanlige vannprøver som viser at vi har både E. coli og coliform-bakterier i noen av prøvene, sier Audun Halleraker, daglig leder i Bømlo vatn- og avløpsselskap (BVA) til NRK.

Mellom 4000 og 5000 husstander må derfor koke springvannet, noe som betyr at opp mot 9000 mennesker er rammet.

Funnet i ledningsnettet

Prøvene med bakterier er fra ledningsnettet, ikke fra de to drikkevannene som er kilder for Bømlo vassverk. I en av prøvene er det funnet høy konsentrasjon av E-coli, melder NRK. Vannselskapet har sendt ut kokevarsel til alle abonnenter.

– Så lenge det er E. coli, må vi ha kokevarsel. Det kan være direkte farlig for folk, sier Halleraker til NRK.

Kokevarselet gjelder ikke Søre-Bømlo vassverk.

Ukjent kilde

Det er så langt ikke kjent hvordan bakteriene har havnet i drikkevannet. Det er tatt nye prøver torsdag, og analysen av disse vil være klar fredag. Vannselskapet håper å friskmelde deler av ledningsnettet i morgen kveld, men Halleraker sier at det kan også ta noen dager.

Ordfører i Bømlo, Odd Harald Hovland, forteller til NRK at prøvene ikke er tatt med bakgrunn i mistanke om E. coli, men var en rutinemessig sjekk. Han kjenner ikke til at noen er blitt syke.

Publisert: