Arbeidsulykke på Mongstad

En arbeider ble skadd i en eksplosjonsartet ulykke på Mongstad.