Virusutbrudd på Stord

To personer er døde etter å ha blitt infisert av Noro-viruset på Stord sjukehus den siste tiden. Totalt har 36 personer blitt smittet.