Skal øke vaktholdet

Bergen parkeringsselskap øker vaktholdet etter kraftig økning i antall innbrudd.