Har få revespor

Tjuvane fekk med seg rundt 300 skinn til verdi av fleire hundre tusen kroner frå to pelsdyroppdrettarar i Gloppen.