Veksten stoppa opp

Etter ti år med eventyrleg vekst, opplevde Flåmsbana i fjor nedgang i passasjertalet. Svikten utgjer 6,6 prosent. Utsiktene til nytt oppsving i år verkar usikre.