Unndro 800.000 kroner

En tidligere Vågen Fetevare-sjef er dømt for å ha unndratt 800.000 momskroner. Forklaring: Vegring for post og papirarbeid.