Lokalhistorisk dag

Tradisjonen tro er det klart for årets Lokalhistoriske dag på Hitland gjestegård.