Spør om legehonorar

Fastlegenes honorarer til sykehjemspasienter de aldri ser, blir nå lagt på helseministerens bord.