Raser mot nye bommer

Ansatte ved Haukeland sykehus er i harnisk over de nye bommene i Michael Krohns gate og Damsgårdsveien. Sjekk hvor de nye bommene kommer!