Vil sponse fattige barn

Byrådet ønsker å betale en fritidsaktivitet for barn fra familier som ikke har råd til slike utgifter.