Ba om hjelp mot stress og konflikter

I fjor ba Bergen tingrett om hjelp til stressmestring og krisehåndtering. Men de har ikke hatt arbeidsmiljøutvalg, HMS-plan eller medarbeidersamtaler.