Sjøslag om ferjetrafikken

Tide Sjø har så langt vunne ni av 21 tildelte ferjetilbod, Fjord1 står med seks sigrar, men satsar no alt i eit sjøslag på Moldefjorden.