Lærer fyllekjørte i grøften

Med 1,4 i promille kjørte barneskolelæreren rett i grøften slik at bilen måtte kondemneres.