Økonomisk skallebank i Helse Vest

Haukeland styrer mot balanse, Helse Stavanger mot røde tall i årsregnskapet. Bråket rundt hjernekirurgien får skylden. Nå slår Helse Vest-ledelsen alarm.