Tjuverimistanke som finnarløn

Ove Myrmel og sonen fann eit verdfullt offshoreverktøy. I staden for takk og finnarløn, har dei fått tjuverimistanke kasta på seg.