Forgjeves bønn om løslatelse

Forsvarerne til Dungs svoger, svigerfar og svigermor har sendt brev til Bergen tingrett der de ber om at de tre blir løslatt før helgen. Men tingretten har ikke tid til å behandle saken.