Seks timers ventetid på Legevakten

Bergen Legevakt har hatt uvanlig stor pågang i juledagene. Influensa og luftveisinfeksjoner preger venterommet.