Lege slepp straff etter pasientdød

Pasienten døydde, og Helsetilsynet meiner fastlegen opptredde fagleg uforsvarleg. Likevel slepp doktoren reaksjonar.