Trost fikset TV-en

Frank Anders Borch Åmot fikk ikke inn stort av RiksTV-signalene. Men da en trost laget reir i antennen, og la fem egg, fungerte alt.