Feilplassert kraftverk gir store ekstrakostnader

Gasskraftverket på Mongstad ble bygget uten å ta hensyn til det planlagte renseanlegget.