Klare for pensjonsstreik

Bergen kommune blir sterkt rammet av en eventuell streik.