Den store utfordringen

De neste 15-20 årene kommer minst 70.000 minoritetsnordmenn ut fra norske skoler, høyskoler og universiteter. Hvordan de tas imot på arbeidsmarkedet er en avgjørende holdningstest.