Kommunens planer for Åsane

Plansjef i Bergen Kommune, Mette Svanes, viste frem kommunens overordnede planer for Åsane.