Skranevatnet = kloakk

Naturfagelevene ved Sandsli videregående ville nødig duppet tærne i Skranevatnet.