Brannvesenet krever bedre tilsyn av hospits

Verken kommune eller brannvesen kontrollerer små hospitser som kommunen har kvalitetsavtale med. Nå ønsker brannvesenet skjerpet tilsyn.