Etterlyser tilbud til unge

I fjor fikk politiet 541 meldinger om ungdommer på rømmen i Hordaland. Mange er kriminelle gjengangere.