Leger i Førde får ikke bruke nynorsk

Nynorsktalende leger ved Førde sentralsjukehus har satt i gang underskriftskampanje for å slippe å bruke bokmål.