Hemmelig notat ga drapstrusler

Et internt fengselsnotat skapte uro i Bergen fengsel da det ble lagt frem i retten. Drapstrusler, frykt blant innsatte og flytting av fanger, ble noen av resultatene.