30 mill. til sjømatforskning

Bergensforskere skal finne ut hvordan fisk og sjømat kan kurere oss for overvekt og sukkersyke.