– Vil ikke miste gård og grunn

– Jeg kan ikke risikere å miste gård og grunn i en tid der landbruksjord er i ferd med å bli et knapphetsgode, spøker byråd for klima, miljø og utvikling Lisbeth Iversen (KrF), som nå ønsker å sikre den bevaringsvernede bygningsmassen på de gamle Almåsgårdene.