– Brøt loven

Fylkesmannen i Hordaland mener John Bauer Bergen har brutt privatskoleloven.