Strandrens i månedsvis

Det vil trolig kreve to til tre måneders innsats å renske opp i strandsonen etter oljeutslippet fra havaristen «Server».